Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų 2017 m. 2017 m. 2017 m. 2017 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 1316,26 1319,17
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1207,13 1152,26
Mokytojas 18,9 548,08 522,44
Psichologas 1 803,59 636,52
Logopedas 0,5 371,05 371,27
Bibliotekininkas 0,5 437,55 456,1
Mokytojo padėjėjas 4 447,78 453,16
Auklėtojas 2,87 780,53 780,37
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 717,99 750,33
Vyriausiasis buhalteris 1 828,18 874,35
Sekretorius 1 427,69 451,56
Informacinių technologijų specialistas 1 482,90 522,00
Socialinis pedagogas 1 961,40 992,13
Kineziterapiautas 1 675,26 677,6
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 531,00 532,40
Naktinė auklė 3,0 587,28 591,99
Valytojas 2,5 380,00 380,00
Darbininkas 2,8 380,00 380,00
Vairuotojas 1 474,66 522,00
Skalbėjas 0,5 190,00 190,00
Budėtojas 1,5 437,12 465,98
Kiemsargis 0,5 190,00 190,00