Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų 2017 m. 2017 m. 2017 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv.
Direktorius 1 1316,26 1319,17 1407,23
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1207,13 1152,26 1289,78
Mokytojas 27,11 548,08 522,44 522,58
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 790,83
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 395,42
Specialusis pedagogas 1,5 722,53
Psichologas 1 803,59 636,52 803,88
Logopedas 3,0 371,05 371,27 737,54
Bibliotekininkas 0,5 437,55 456,10 456,10
Mokytojo padėjėjas 8,3 447,78 453,16 454,16
Auklėtojas 14,37 780,53 780,37 786,06
Auklėtojo padėjėjas 4,25 441,93
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 717,99 750,33 750,38
Vyriausiasis buhalteris 1 828,18 874,35 948,30
Sekretorius 1 427,69 451,56 451,53
Informacinių technologijų specialistas 1 482,90 522,00 522,00
Socialinis pedagogas 2 961,40 992,13 961,79
Kineziterapiautas 2 675,26 677,60 586,60
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 531,00 532,40 531,14
Masažuotojas 1 497,21
Naktinė auklė 3,0 587,28 591,99 594,30
Valytojas 2,5 380,00 380,00 380,00
Darbininkas 2 380,00 380,00 380,00
Vairuotojas 2,5 474,66 522,00 522,00
Skalbėjas 0,5 190,00 190,00 190,00
Budėtojas 1,5 437,12 465,98 437,17
Kiemsargis 0,5 190,00 190,00 190,00