Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2021 M.

Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Etatų 2021 m. 10 m. 2021 m. 2021 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 2044,35 2044,35
Mokytojas 15,10 1612,93 1612,93
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 1709,82 1709,82
Meninio ugdymo mokytojas 0,25 427,46 427,46
Psichologas 1 1355,82 1355,82
Logopedas 2,0 1198,30 1198,30
Bibliotekininkas 0,5 706,23 706,23
Mokytojo padėjėjas 3,5 812,43 812,43
Auklėtojas 9 1161,12 1161,12
Auklėtojo padėjėjas 6,92 813,93 813,93
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1,5 780,57 780,57
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 1300,95 1300,95
Vyriausiasis buhalteris 1 1858,50 1858,50
Sekretorius 1 929,25 929,25
Informacinių technologijų specialistas 1 1022,18 1022,18
Socialinis pedagogas 1 1548,75 1548,75
Kineziterapiautas 1 1022,18 1022,18
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 1022,18 1022,18
Masažuotojas 1 910,67 910,67
Naktinė auklė 3,0 1136,71 1126,37
Valytojas 2,5 642,00 642,00
Darbininkas 1 642,00 642,00
Vairuotojas 2,25 910,67 910,67
Skalbėjas 0,5 321,00 321,00
Budėtojas 1,5 642,00 642,00
Kiemsargis 0,5 321,00 321,00

DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2020 M.

Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Etatų 2020 m. 2020 m. 2020 m. 2020 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 2234,58 2301,29 2301,29 2301,29
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1887,77 1948,22 1918,22 1918,22
Mokytojas 15,10 1483,47 1483,55 1603,82 1603,82
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 1479,28 1479,28 1700,16 1700,16
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 603,68 603,68 0,00 0,00
Meninio ugdymo mokytojas 0,25 0,00 0,00 425,04 425,04
Specialusis pedagogas 1 1151,04 1151,04 0,00 0,00
Psichologas 1 1348,16 1348,16 1348,16 1348,16
Logopedas 2,5 1214,40 1214,40 0,00 0,00
Logopedas 2,0 0,00 0,00 1191,52 1191,52
Bibliotekininkas 0,5 702,24 702,24 702,24 702,24
Mokytojo padėjėjas 3,5 746,59 746,59 748,44 748,44
Auklėtojas 9 1066,56 1066,56 1066,56 1066,6
Auklėtojo padėjėjas 6,92 0,00 0,00 748,76 748,8
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 4,5 1207,36 1207,36 0,00 0,00
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 1,5 725,35 689,54 731,16 731,16
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 1219,68 1219,68 1219,68 1219,68
Vyriausiasis buhalteris 1 1755,60 1755,60 1755,60 1755,60
Sekretorius 1 924,00 924,00 924,00 924,00
Informacinių technologijų specialistas 1 1016,40 1016,40 1016,40 1016,40
Socialinis pedagogas 1 1409,76 1409,76 1540,00 1540,00
Kineziterapiautas 1 1016,40 1016,40 1016,40 1016,40
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 1016,40 992,20 1016,40 1016,40
Masažuotojas 1 850,08 688,03 850,08 850,08
Naktinė auklė 3,0 1028,59 728,89 934,71 1043,61
Valytojas 2,5 607,00 607,00 607,00 607,00
Darbininkas 1 607,00 607,00 607,30 607,30
Vairuotojas 2,25 776,16 767,29 776,16 776,16
Skalbėjas 0,5 303,50 303,50 303,50 303,50
Budėtojas 1,5 607,00 607,00 607,00 607,0
Kiemsargis 0,5 303,50 303,50 303,50 303,50

 

 

 

DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2019 M.

Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Etatų 2019 m. 2019 m. 2019 m. 2019 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 2125,99 2163,71 2163,71 2163,71
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1726,54 1726,54 1726,54 1726,54
Mokytojas (už 36 sav.val.) 15,21 1455,44 1455,44 1458,01 1458,01
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 1311,34 1311,34 1311,34 1454,12
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 570,90 570,90 570,90 593,39
Specialusis pedagogas 0,5 566,58 566,58 0,00 0,0
Specialusis pedagogas 1 1121,04 1121,04
Psichologas 1 1313,07 1313,07 1313,07 1313,07
Logopedas 3,0 1166,02 1166,02 0,00 0,0
Logopedas 2,5 1133,15 1133,15
Bibliotekininkas 0,5 663,02 663,02 672,10 690,27
Mokytojo padėjėjas 12,55 651,61 678,28 0,00 0,00
Mokytojo padėjėjas 10,55 658,41 686,84
Auklėtojas (už 26 sav.val.) 12,37 1082,36 1082,36 0,0 0,0
Auklėtojas (už 26 sav.val.) 8,87 1048,38 1048,38
Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (už 26 sav.val.) 4,5 1141,80 1186,78
Auklėtojo padėjėjas 2 635,68 647,46 0,0 0,0
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėjas 4,25 650,28 650,28
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 1065,68 1110,76 1108,07 1108,07
Vyriausiasis buhalteris 1 1592,47 1653,02 1653,02 1653,02
Sekretorius 1 775,04 799,26 799,26 799,26
Informacinių technologijų specialistas 1 926,42 962,75 962,75 962,75
Socialinis pedagogas 2 1354,59 1311,33 1354,59 1264,59
Kineziterapiautas 2 875,03 801,86 905,66 905,66
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 753,25 781,70 781,70 781,70
Masažuotojas 1 738,71 762,93 762,93 762,93
Naktinė auklė 3,0 881,12 881,95 950,51 896,37
Valytojas 2,5 555,00 555,00 555,00 555,00
Darbininkas 1 555,00 555,00 555,00 555,00
Vairuotojas 2,5 738,71 953,66 0,00 0,00
Vairuotojas 2,25 762,93 762,93
Skalbėjas 0,5 277,50 277,50 277,50 277,50
Budėtojas 1,5 555,00 555,00 555,00 555,0
Kiemsargis 0,5 277,50 277,50 277,50 277,50

DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2018 M.

Telšių Naujamiesčio mokyklos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis eurais, neatskaičius mokesčių

Pareigybės pavadinimas Etatų 2018 m. 2018 m. 2018 m. 2018 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 1612,53 1612,53 1612,53 1612,53
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1477,38 1477,38 1477,38 1477,38
Mokytojas (už 18 sav.val.) 14,59 539,39 545,52 1102,06* 1114,97*
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 802,95 802,95 813,55 834,75
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 401,47 401,47 401,77 401,47
Specialusis pedagogas 0,5 376,96 376,96 377,62 378,95
Psichologas 1 816,20 816,20 816,20 816,20
Logopedas 3,0 770,49 770,49 773,65 779,98
Bibliotekininkas 0,5 478,52 486,24 493,43 507,81
Mokytojo padėjėjas 11,55 485,90 489,70 490,00 487,72
Auklėtojas (už 26 sav.val.) 12,37 798,10 798,10 799,72 802,95
Auklėtojo padėjėjas 3 468,69 473,80 471,26 466,18
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 787,27 799,97 799,97 799,97
Vyriausiasis buhalteris 1 1150,10 1168,65 1177,93 1196,48
Sekretorius 1 473,73 481,37 515,67 584,33
Informacinių technologijų specialistas 1 547,67 556,50 602,88 695,63
Socialinis pedagogas 2 882,45 882,45 886,43 894,38
Kineziterapiautas 2 607,03 626,57 629,77 658,46
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 557,25 570,01 566,24 566,24
Masažuotojas 1 531,46 531,46 531,46 556,50
Naktinė auklė 3,0 639,72 662,39 673,76 694,43
Valytojas 2,5 400,00 400,00 400,00 400,00
Darbininkas 2 400,00 400,00 400,00 400,00
Vairuotojas 2,5 673,54 679,06 679,06 679,06
Skalbėjas 0,5 200,00 200,00 200,00 200,00
Budėtojas 1,5 461,10 461,10 461,10 400
Kiemsargis 0,5 200,00 200,00 200,00 200,00
* nuo 2018-09-01 mokytojams už 36 sav. val.