Darbo užmokestis

DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2018 M.

Pareigybės pavadinimas Etatų 2018 m. 2018 m. 2018 m. 2018 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 1612,53
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1477,38
Mokytojas (už 18 val.) 26,95 539,39
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 802,95
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 401,47
Specialusis pedagogas 0,5 376,96
Psichologas 1 816,20
Logopedas 3,0 770,49
Bibliotekininkas 0,5 478,52
Mokytojo padėjėjas 10,55 485,90
Auklėtojas (už 26 val.) 14,37 798,10
Auklėtojo padėjėjas 3 468,69
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 787,27
Vyriausiasis buhalteris 1 1150,10
Sekretorius 1 473,73
Informacinių technologijų specialistas 1 547,67
Socialinis pedagogas 2 882,45
Kineziterapiautas 2 607,03
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 557,25
Masažuotojas 1 523,02
Naktinė auklė 3,0 639,72
Valytojas 2,5 400,00
Darbininkas 2 400,00
Vairuotojas 2,5 673,54
Skalbėjas 0,5 200,00
Budėtojas 1,5 461,10
Kiemsargis 0,5 200,00
DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2017 M.

DARBUOTOJŲ UŽMOKESTIS 2017 M.

Pareigybės pavadinimas Etatų 2017 m. 2017 m. 2017 m. 2017 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 1316,26 1319,17 1407,23 1588,19
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1207,13 1152,26 1289,78 1455,08
Mokytojas 27,13 548,08 522,44 522,58 526,65
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 790,83 790,83
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 395,42 395,42
Specialusis pedagogas 0,5 371,27 371,27
Psichologas 1 803,59 636,52 803,88 803,88
Logopedas 3,0 371,05 371,27 737,54 737,54
Bibliotekininkas 0,5 437,55 456,10 456,10 456,1
Mokytojo padėjėjas 10,55 447,78 453,16 454,16 453,32
Auklėtojas 14,37 780,53 780,37 786,06 786,06
Auklėtojo padėjėjas 3 441,93 435
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 717,99 750,33 750,38 750,38
Vyriausiasis buhalteris 1 828,18 874,35 948,30 1096,20
Sekretorius 1 427,69 451,56 451,53 451,53
Informacinių technologijų specialistas 1 482,90 522,00 522,00 522,00
Socialinis pedagogas 2 961,40 992,13 869,14 869,14
Kineziterapiautas 2 675,26 677,60 586,60 586,60
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 531,00 532,40 531,14 531,14
Masažuotojas 1 497,21 497,21
Naktinė auklė 3,0 587,28 591,99 594,30 598,56
Valytojas 2,5 380,00 380,00 380,00 380,00
Darbininkas 2 380,00 380,00 380,00 380,00
Vairuotojas 2,5 474,66 522,00 522,00 522
Skalbėjas 0,5 190,00 190,00 190,00 190,00
Budėtojas 1,5 437,12 465,98 437,17 437,17
Kiemsargis 0,5 190,00 190,00 190,00 190,00