Darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas Etatų 2017 m. 2017 m. 2017 m. 2017 m.
skaičius I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv.
Direktorius 1 1316,26 1319,17 1407,23 1588,19
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 1207,13 1152,26 1289,78 1455,08
Mokytojas 27,13 548,08 522,44 522,58 526,65
Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 2 790,83 790,83
Meninio ugdymo mokytojas 0,5 395,42 395,42
Specialusis pedagogas 0,5 371,27 371,27
Psichologas 1 803,59 636,52 803,88 803,88
Logopedas 3,0 371,05 371,27 737,54 737,54
Bibliotekininkas 0,5 437,55 456,10 456,10 456,1
Mokytojo padėjėjas 10,55 447,78 453,16 454,16 453,32
Auklėtojas 14,37 780,53 780,37 786,06 786,06
Auklėtojo padėjėjas 3 441,93 435
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendr. kl. 1 717,99 750,33 750,38 750,38
Vyriausiasis buhalteris 1 828,18 874,35 948,30 1096,20
Sekretorius 1 427,69 451,56 451,53 451,53
Informacinių technologijų specialistas 1 482,90 522,00 522,00 522,00
Socialinis pedagogas 2 961,40 992,13 869,14 869,14
Kineziterapiautas 2 675,26 677,60 586,60 586,60
Bendrosios praktikos slaugytojas 1 531,00 532,40 531,14 531,14
Masažuotojas 1 497,21 497,21
Naktinė auklė 3,0 587,28 591,99 594,30 598,56
Valytojas 2,5 380,00 380,00 380,00 380,00
Darbininkas 2 380,00 380,00 380,00 380,00
Vairuotojas 2,5 474,66 522,00 522,00 522
Skalbėjas 0,5 190,00 190,00 190,00 190,00
Budėtojas 1,5 437,12 465,98 437,17 437,17
Kiemsargis 0,5 190,00 190,00 190,00 190,00