Mokytojai

Pavardė, vardas Dalykai Auklėjamos klasės
Bergaudiene Daiva Dorinis ugdymas (etika)
Lietuvių kalba (gimtoji)
Užsienio kalba (anglų)
Pasaulio pažinimas
Matematika
Dailė
Technologijos
Kūno kultūra
2 kl.
3 kl.
4kl.
Čėsnienė Loreta Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
6 kl. lav.
Duršienė Vita Dorinis ugdymas (etika)
Kūno kultūra
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Klasės valandėlė
8 kl. lav.
9 kl. lav.
Gerinksonaitė Klumbienė Lina Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
1 kl. lav.
3 kl. lav.
4 kl. lav.
Gintalienė Alina Dramos būrelis
Janušaitė Laima Dorinis ugdymas (etika)
Informacinės technologijos
Muzika
Technologijos
Buities kultūra ir savitvarka
Meninė veikla (Darbai)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
Socialinių įgūdžių 1 metai
Socialinių įgūdžių 2 metai
Socialinių įgūdžių 3 metai
Jonušienė Rūta Floristikos būrelis
Kazlauskienė Jurgita Lietuvių kalba (gimtoji)
Biologija
Gamta ir žmogus
10kl.
9kl.
Liekienė Vida Geografija
Matematika
Technologijos/Namų ūkio darbai
7kl.
8kl.
Lukošienė Asta Muzika
Lukošienė Jurgita Logopedinės pratybos
Mikienė Jolanta Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
Sensomotorikos
2 kl. lav.
Norkienė Dalytė Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
5 kl. lav.
7 kl. lav.
Normantas Laurynas Dorinis ugdymas (etika)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Saplinskas Kęstutis Sporto būrelis
Stasiulienė Danutė Dailė
Stasiulis Kazys Technologijos
Kūno kultūra
Žmogaus sauga
Keramikos
Vaičiulė Vilma Dorinis ugdymas (etika)
Technologijos/Namų ūkio darbai
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
10 kl. lav.
Vėlavičienė Dalia Informacinės technologijos
Muzika
Logopedinės pratybos
Muzika D.V.
5kl.
6kl.
Zeniauskienė Inga Plaukimo būrelis
Žilinskienė Albina Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Sensomotorinė veikla