Mokytojai

Pavardė, vardas Dalykai Auklėjamos klasės
1. Bergaudiene Daiva Lietuvių kalba (gimtoji)
Pasaulio pažinimas
Matematika
Dailė
Technologijos
Kūno kultūra
2 kl.
3kl.
4kl.
2. Čėsnienė Loreta Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
5 kl. lav.
6 kl. lav.
3. Duršienė Vita Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
8 kl. lav.
4. Gerinksonaitė Klumbienė Lina Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
2 kl. lav.
3 kl. lav.
4 kl. lav.
5. Janušaitė Laima Dorinis ugdymas (etika)
Informacinės technologijos
Muzika
Technologijos
Buities kultūra ir savitvarka
Meninė veikla (Darbai)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
Socialinių įgūdžių 1 metai
Socialinių įgūdžių 2 metai
6. Kazlauskienė Jurgita Integruotas gamtos mokslų kursas
Gamta ir žmogus
9kl.
7. Liekienė Vida Geografija
Matematika
8. Lukošienė Asta Muzika
Meninė veikla
9. Mikienė Jolanta Dorinis ugdymas (etika)
Muzika
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
1 kl. lav.
10. Norkienė Dalytė Lietuvių kalba (gimtoji) 10kl.
11. Normantas Laurynas Dorinis ugdymas (etika)
Istorija
Pilietiškumo pagrindai
Ekonomika
12. Ralienė Genė Dorinis ugdymas (etika)
Dorinis ugdymas (tikyba)
Technologijos
Klasės valandėlė
7kl.
8kl.
13. Stasiulienė Danutė Dailė
14. Stasiulis Kazys Technologijos

Kūno kultūra

15. Vaičiulė Vilma Dorinis ugdymas (etika)
Komunikacinė veikla
Pažintinė veikla
Orientacinė veikla
Meninė veikla
Fizinė veikla
Klasės valandėlė
9 kl. lav.
16. Vėlavičienė Dalia Informacinės technologijos
Biologija
Muzika
Logopedinės pratybos
Klasės valandėlė
5kl.