Administracija

Kęstutis Saplinskas
Direktorius
Tel. +37044472379
Tel., faksas +37044472378
Mob. +37064597333
El. p. info@tnm.lt

Daiva Bagužienė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Tel. +37044472379
El. p. daiva.baguziene@tnm.lt

Andrius Dacius
Direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams
Tel.  +370 610 26710
El. p. andrius.dacius@gmail.com

Vitalija Račinskienė
Vyr. buhalterė
Tel. 8 444 72378
El. p. vitalija.racinskiene@tnm.lt

Vida Zaleckienė
Sekretorė
Tel. 8 444 72379
El. p. vida.zaleckiene@tnm.lt

Giedrė Jachimovič
Socialinė pedagogė
Tel. 8 444 72379
El. p. giedre.jachimovic@tnm.lt

Danutė Stasiulienė
Psichologė
Tel. +37044472379
Mob. +37065784527
El. p. dana.stasiuliene@gmail.com

Laurynas Normantas
Skaitmeninių technologijų organizatorius/
Informacinių technologijų specialistas
Tel. +37044472379
El. p. admin@tnm.lt