Sveikatos priežiūros specialistas

Higieninių sąlygų įstaigoje užtikrinimas, pirmosios pagalbos suteikimas, ugdytinių sveikatos saugojimo ir stiprinimo programos įgyvendinimas.