Logopedas

Mokyklos logopedas:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus.
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines, grupines mokinių kalbos ugdymo programas ir jas taiko.
  • Šalina mokinių kalbos ir kalbėjimo sutrikimus.
  • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

Logopedinių pratybų metu didelis dėmesys skiriamas:

  • Kalbėjimo aparato lavinimui.
  • Taisyklingai kalbos garsų artikuliacijai.
  • Garsinei žodžių analizei ir sintezei.
  • Rišlios kalbos ugdymui bei žodyno turtinimui.
  • Kalbos gramatinio taisyklingumo ugdymui.