Biblioteka

Telšių Naujamiesčio bibliotekos misija yra palaikyti ir plėtoti mokyklos siekiamus tikslus, atsižvelgiant į vaiko individualius gebėjimus.

Bibliotekos tikslai yra šie:

  • Aktyviai prisidėti prie mokyklos tikslų įgyvendinimo.
  • Palaikyti ir plėtoti vaikų skaitymo įpročius ir džiaugsmą skaityti, mokytis naudotis bibliotekomis visą gyvenimą.
  • Skatinti skaitymą, populiarinti mokyklos bibliotekos fondus ir paslaugas visai mokyklos bendruomenei ir už jos ribų.

Bibliotekoje vyksta integruotos pamokos, rengiamos teminės knygų parodos, naujų knygų pristatymai, ruošiami stendai apie svarbiausius gyvenimo įvykius ir metų šventes. Čia galima susipažinti su naujausia spauda.

LIETUVIŠKŲ KNYGŲ AUTIZMO TEMA SĄRAŠAS