Išvykos

Mokyklos vokalinis ansamblis vyko į Gedrimų savarankiško gyvenimo namus

Gruodžio 18 d. mokyklos vokalinis ansamblis vyko į Gedrimų savarankiško gyvenimo namus, kur pasirodė su programa „Kalėdų belaukiant“. Pasirodymo pradžioje įteikėme pačių pagamintą dovanėlę – Kalėdinį nykštuką. Po to buvo skaitomos eilės, giedamos giesmės, dainuojamos dainos. Šių namų gyventojai labai šiltai sutiko mokinius. Jie negailėjo plojimų ir gražių žodžių mūsų jauniesiems atlikėjams. Įstaigos administracijos atstovė kartu su viena iš šių namų senjore, dėkodamos už  grąžų renginį, įteikė kolektyvui saldžią dovaną. Vaikai suprato, kad senoliams tikrai suteikė Kalėdų laukimo džiaugsmą.